EURO 2024

EURO 2024

MISTROVSTVÍ EVROPY RC TRUCK TRIAL
V přímé souvislosti s novými pravidly platnými od roku 2024 jsme nuceni otevřít pátou, hlavní kategorii "SuperProto". To přinese výrazně vyšší náklady a proto jsme nuceni zvýšit cenu startovného na 30 Eur za kategorii.

Im direkten Zusammenhang mit den ab 2024 gültigen neuen Regeln sind wir gezwungen, eine fünfte, Hauptkategorie "SuperProto" zu eröffnen. Dies bringt deutlich höhere Kosten mit sich und daher sind wir gezwungen, den Preis für das Startgeld auf 30 Euro pro Kategorie zu erhöhen.


Die Registrierung für die Euro 2024 wird am 30. April 2024 um Mitternacht geschlossen.

Registrace na Euro 2024 bude uzavřena o půlnoci 30. dubna 2024.